هشدار شاهزاده رضا پهلوی به ملت بزرگ ایران: رژیم چون گرگ درنده به جان فرزندان ما افتاده

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی از ملت بزرگ ایران خواستند تا هوشیار و هم‌بسته، متشکل شوند و از دختران آینده‌ساز ایران در برابر رژیمی که چون گرگ درنده به جان فرزندان میهن افتاده حفاظت کنند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

@Unikador