هشدار رسانه‌های غرب به دولتهای اروپایی؛ سپاه پاسداران «یک رژیم شرور درون یک رژیم شرور» است

در صورتی که شرایط برای جمهوری اسلامی از هر جهت وخیم ارزیابی می‌شود و رژیم از بُعد داخلی با عدم مشروعیت و در بُعد خارجی نیز با بحران‌های تهدیدآمیز برای موجودیت خود روبروست، مولفه‌های تاثیرگذار بر این چالش‌ها نیز هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کنند.

#مهسا_امینی

#من_وکالت_میدهم

#انقلاب_ایران

#رسانه‌های_جهان

@Unikador