هشدار به ملت‌سازانِ دروغین! رویای «ملت‌سازی» را به گور خواهید برد

به نظر می‌رسد پاره‌ای از شکست‌خوردگان «نسل پر افتخارِ ۵۷»، با دستور اتاق‌های فکر رژیم مستعمره اسلامی، دوباره پذیرفتن اصل تمامیت ارضی ایران را به کناری نهاده و با مداحی و خواندن ذکر مصیبت، به دفاع از فدرالیسم قومی و زبانی رسیده‌اند و سرسختانه به هواداری از قوم‌گرایی و اقلیت‌سازی می‌پردازند...

** تحلیلی از امیر امیری

#ایران

#یک_ملت_یک_پرچم

#سیاست

#جنبش۲۵۸۱

@Unikador