هشدار ایرانیان به تهدید یک فاجعه امنیتی جهانی در نامه ای به پرزیدنت ترامپ

پس از #سیل خانمان سوزی که ایرانمان را در بر گرفت ، سیل دیگری روانه ایران شد که اینبار شاید برای دنیا خانمان سوز باشد . #سیل_وحوش و تروریستهای شبه نظامی تحت حمایت #ملایان_تبهکار حاکم بر ایران . موضوع مهمی که شاید توجه جهانیان به مقدار کافی به آن معطوف نشده و هنوز به ابعاد وحشتناک این سیل ویرانگر و تهدیدات جهانی آن واقف نیستند .
در همین رابطه فعالان سیاسی داخل و خارج از ایران با انتشار نامه خطاب به پرزیدنت #دونالد_ترامپ بار دیگر ابعاد این #فاجعه_امنیتی را نه تنها برای ایران و ایرانیان بلکه برای دنیا و امنیت جهانی گوشزد کردند .