هشتگ «من وکالت می‌دهم» از مرز نیم میلیون عبور کرد | ۴۸ ساعت ابتدایی

آخرین وضعیت: ۵۲۱ هزار توئیت و بازتوئیت

بررسی آماری هشتگ #من_وکالت_میدهم

بروزرسانی تا ساعت ۱۱:۰۰ پنج‌شنبه ۲۹ دی‌ماه ۲۵۸۱

#RezaPahlavi

#انقلاب_ایران

#مهسا_امینی

@Unikador