هزینه ۷ میلیارد دلاری برای گسترش تروریسم در خاورمیانه از جیب مردم ایران

رژیم آیت الله های حاکم بر #ایران سالانه بیش از ۷ میلیارد دلار از جیب و خزانه #مردم_ایران برای گسترش تروریسم در خاورمیانه هزینه میکند و این در حالیست که وضعیت زندگی مردم از سالها پیش با مشکلات بزرگی روبرو بوده و اکنون نیز با توجه به خسارات عظیم #سیل و #زلزله ایم مردم گرفتار در دست ملایان غارتگر روزگاری بس ناگوار را میگذرانند.