هرکه با فرزندان فریدون و کاوه دراُفتاد، وَراُفتاد | اهریمن اعظم و بزدلانش منتظرِ پاسخ مردم در خیابان باشند

اکنون که خامنه‌ای و رژیم‌اش مرتکب جنایتی دیگر شده‌اند و شجاع‌ترین فرزندان ایران را ناجوانمردانه کشته‌اند، لازم است که بار دیگر نشان دهیم که فرزندان فریدون و کاوه‌ی آهنگر  اجازه نخواهند داد که این ضحاک‌سرشتان هر غلطی که خواستند انجام دهند. سقوط جمهوری‌اسلامی بر خلاف پیروزی شیرین و آسان‌اش که نصیب فرقه تبهکار شد، بسیار تلخ و دردناک و خشن خواهد بود. کوردلان بدانند که ملت ایران نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند!

** براساس یادداشتی از امیر امیری

#زن_زندگی_آزادی

#مرد_میهن_آبادی

#ایران_معبد_ماست

#خانه_اصفهان

@Unikador