هراسِ بزرگِ ملایان؛ نه خاتمی، نه رهبری، هردو فدای پهلوی

این شعار چیزی جز ادامه‌ و در هم آمیختن شعارهای گذار از جناحین نظام و تأیید دستاوردهای پهلوی‌ها نیست تا تردیدی برای کسی باقی نماند که آنچه می‌بایست و شایسته است بعد از ملایان بیاید، یک نظام مبتنی بر حاکمیت ملی و میراثدار سربلندی‌های داخلی و بین‌المللی دوران پهلوی است . میراث قابل اتکایی که می‌تواند نقطه‌ی پایان بر دوران انسداد و خفّت‌بار حکومت دینی گذاشته و راه را برای آزادی و آسایش مردم به سوی آینده بگشاید….

#یونیکا

#روشنک_آسترکی

#پهلوی