هاراگیری به سبک آیت‌الله

برخی در داخل نظام می‌خواهند مسئولیت این «تصمیم» و درواقع عقب‌نشینی از «شرط» حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست تروریستی را از دوش خامنه‌ای برداشته و به رئیس دولت منتقل کنند. در موارد دیگر مانند افزایش قیمت بنزین نیز رهبر جمهوری اسلامی چنین ترفندی را به کار برد و آن را به گردن دولت و مجلس شورای اسلامی انداخت که بدون اجازه‌ی وی آب هم نمی‌خورند!

منبع: کیهان لندن

#سیاست

#جام_زهر

#سیرک_مذاکرات

@Unikador