هاآرتص ׀ دوگانه فشار و مماشات ׀ اسرائیل در انتظار تصمیم آمریکا درباره سپاه پاسداران

به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، در هفته‌های اخیر، اسرائیل کارزار فشرده‌ای را در ایالات متحده علیه حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی پیگیری کرده است؛ به‌دنبال آن، مقام‌های کاخ سفید، برخلاف مقام‌های وزارت خارجه دولتِ بایدن، نشان داده‌اند که درکنار اسرائیل می‌ایستند و خواست آن‌ها باقی‌ماندن سپاه پاسداران در این فهرست است.

#سپاه_پاسداران

#فشار_مماشات

#برجام

@Unikador