نیوزویک: نماینده بایدن در امور ایران چه چیزی را پنهان می‌کند؟

تجربه‌ی شکست‌های پی در پیِ رابرت مالی، فاصله نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران با تضادها و پیچیدگی‌های جمهوری اسلامی را به تصویر می‌کشد. به‌رغم تمام این شکست‌ها، نماینده بایدن در امور ایران چه چیزی را پنهان می‌کند؟

** یادداشتی از کلودیا تنی نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در نیوزویک

منابع: یونیکا / نیوز‌ویک / کیهان لندن

#برجام

#رابرت_مالی

#سیرک_مذاکرات

@Unikador