نیوزویک: «آزادی ایران»؛ تنها گزینه‌ی تست نشده آمریکا برای مهار رژیم اسلامی

دولتمردان پیشینِ آمریکا گزینه‌های بسیاری را برای مهار رژیم بنیاد‌گرای اسلامی در ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای آزموده‌اند. گزینه‌های بسیاری که جز یکی از آنها یعنی خرابکاری در تاسیاست هسته‌ای با شکست مواجه شده‌اند. آمریکا اکنون تنها دو گزینه در اختیار دارد؛ «خرابکاری » و «حمایت از تلاش مردم ایران برای رسیدن به آزادی و تغییر رژیم کنونی » …

** تحلیلی به قلم کارولین بی. گلیک در نشریه آمریکایی نیوزویک

#تغییر_رژیم

#تحلیل_سیاسی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador