نگرانی درباره پشت پرده قراردادهای نفتی؛ از خیانت تا دروغ!

وزیر نفت دولت منتصب خامنه‌ای آمارهایی عجیب از قراردادهای نفتی امضاشده طی ماه‌های گذشته ارائه داده است. پشت پرده این قراردادهای غیرشفاف در صنعت نفت ایران سبب بروز نگرانی شده و مشخص نیست این آمارها ساخته‌ی وزیر نفت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» است یا در ادامه پروژه‌های معروف به ایرانفروشی صورت می‌گیرد.

*منبع: کیهان لندن

#برجام

#تحریم

#جنبش۲۵۸۱

@Unikador