نگذاریم «جنبشِ ملی براندازی» ایرانیان نامِ «انقلاب گرسنگان» به خود بگیرد

حال که خیزش مردم ایران بر حکومت هم مسجل شده و چاره ای برای سرکوب آن نمی‌بیند، به فکر انحراف و تحریف آن افتاده . اتاق فکرهای رژیم خمینیستی تلاش دارد اینگونه به افکار عمومی القا کند که مردم نه بابت آزادی و حقوق اولیه خود بلکه به دلیل فشارهای اقتصادی شوریده‌اند….

**یادداشتی به قلم همایون نادری‌فر در کیهان لندن

#جنبش_ملی_براندازی

#یادداشت_سیاسی

#همایون_نادری_فر

@Unikador