نگاهی به رسانه‌های جهان –  یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • ناتو برای اولین بار «نیروی واکنش» تشکیل می‌دهد
  • دی‌اس سوئد: کی‌یف بیش از آنچه پوتین انتظار داشت پایداری نشان می‌دهد

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#رسانه‌های_جهان

@Unikador