نگاهی به رسانه‌های جهان –  یکشنبه ۱۴ فروردین ۲۵۸۱

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • شرق‌الاوسط: در مسیر بن‌بست مذاکرات
  • چطور اطلاعات دروغین پوتین یادآور تبلیغات دیرینه شوروی است

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#رسانه‌های_جهان

#سیاست

#ایران

@Unikador