نگاهی به رسانه‌های جهان –  چهارشنبه ۶  بهمن ۱۴۰۰

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • شرقالاوسط: رژیم جمهوری اسلامی و جسارت عبور از تمام خط قرمزها
  • ایندیپندنت: جمهوری اسلامی در آغوش «شرق» با «غرب» به «مغازله» مشغول است!

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#رسانه‌های_جهان

@Unikador