نگاهی به رسانه‌های جهان –  چهارشنبه ۳ فروردین ۲۵۸۱

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • واشینگتن فری‌بیکن: احیای «برجام» جمهوری اسلامی را اتمی و روسیه را غنی می‌کند
  • اکسپرس: اروپا در میانه بحران اوکراین چشم به نفت ایران دارد
  • ایندیپندنت: اروپا از خواب غفلت بیدار می‌شود

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#رسانه‌های_جهان

#برجام

@Unikador