نگاهی به رسانه‌های جهان –  پنج‌شنبه ۱۹ خُرداد ۲۵۸۱

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • رویترز: دادگاه یونان حکم مصادره محموله نفت ایران توسط آمریکا را لغو کرد
  • فارن پالیسی: اشتباه محاسباتی بایدن در مماشات با ملاها و دور کردن عربستان از آمریکا
  • شبیه‌سازی پیدایش جهان در مرکز تحقیقات “سرن” اروپا

#رسانه‌های_جهان

@Unikador