نگاهی به رسانه‌های جهان –  آدینه ۵ فروردین ۲۵۸۱

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • اورشلیم‌پست: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سوریه به‌دنبال چیست؟
  • مدیر شرکت «بلک‌ راک»: جنگ اوکراین نقطه پایان پدیده «جهانی شدن» است
  • کینژال؛ آنچه که باید در مورد موشک‌های مافوق صوت روسیه دانست
  • تایمز اسرائیل: اسرائیل، آمریکا، یونان، فرانسه و قبرس رزمایش دریایی مشترک برگزار کردند

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#رسانه‌های_جهان

#برجام

@Unikador