نگاهی به رسانه‌های جهان –  آدینه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • ایندیپندنت: از استالین تا پوتین؛ گروگان گرفتن مردم برای حفظ قدرت
  • واشنگتن‌پست: درخواست چند مرکز اسرائیلی از بایدن برای خودداری از تحریم اُلیگارش روس

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#رسانه‌های_جهان

@Unikador