نگاهی به رسانه‌های جهان –  آدینه ۱۲ فروردین ۲۵۸۱

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • روزنامه آلمانی «بیلد»: زنان در ایران بى‌رحمانه سرکوب مى‌شوند
  • چرا میزان محبوبیت بایدن به پایین‌ترین حد رسیده است؟

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#رسانه‌های_جهان

#سیاست

#ایران

@Unikador