نگاهی به رسانه‌های جهان –  یکشنبه ۵ تیر ۲۵۸۱

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • ایندیپندنت: سفر بایدن به خاورمیانه؛ آمادگی برای سناریوی ناکامی در احیای برجام
  • قابلیت‌های ویژه تلگرام؛ خارج از دسترس کاربران ایرانی

#رسانه‌های_جهان

@Unikador