نگاهی به رسانه‌های جهان –  چهار‌شنبه ۲۲ تیر ۲۵۸۱

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • وب‌سایت المشارق: مزدورانِ جمهوری اسلامی و تغییر نقشه جمعیتی سوریه
  • شرق‌الاوسط: سوریه؛ جمهوری کپتاگون
  • الحدث: خواسته رهبران خاورمیانه از بایدن سخت‌گیری بیشتر بر ملاها

#رسانه‌های_جهان

@Unikador