نگاهی به رسانه‌های جهان –  پنج‌شنبه ۳۱ شهریور ۲۵۸۱

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • بازتاب گسترده قیام مردم ایران در رسانه های آلمانی
  • دست بد پوتین و تغییر چهره جنگ

#رسانه‌های_جهان

@Unikador