نگاهی به رسانه‌های جهان –  شنبه ۴ تیر ۲۵۸۱

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • رسانه‌های اسرائیل در هفته‌ای که گذشت؛ مقابله با جمهوری اسلامی، با «بازدارندگی هسته‌ای» آغاز می‌شود

#رسانه‌های_جهان

@Unikador