نگاهی به رسانه‌های جهان –  شنبه ۱ مرداد ۲۵۸۱

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

  • نیویورک تایمز: بر اساس تحقیقات موساد، جمهوری اسلامی در انفجار آمیا نقش میدانی نداشت
  • تلاش کاخ سفید برای تاکید بر سلامت بایدن: حال رئیس جمهوری خوب است

#رسانه‌های_جهان

@Unikador