نکته نوشت – ما انقلاب کردیم چه اشتباهی کردیم!

خمینی نخستین حمله علیه #حقوق_زنان را با #حجاب آغاز کرد. زنان ایران اما نخستین تظاهرات علیه نظام تازه به قدرت رسیده را به نام خود رقم زدند و در اعتراض به حجاب اسلامی- اجباری شعار دادند: ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم!