نکته نوشت – فریبکاری ، راهزنی و زورگیری ؛ خامنه ای همسنگ داعشیان

آگاهان بر این امر کاملا واقفند که تا وقتی #ملایان_تبهکار در #ایران بر قدرت است مردم ایران رنگ آرامش و آسایش را نخواهند دید . بنابراین، تنها راه برقراری آرامش و آسایش برای مردم ایران و صلح در خاورمیانه قرار دادن نام علی خامنه‌ای سرکرده  تروریست‌های فرقه خمینیسم در کنار ابوبکر البغدادی در راستای از میان برداشتن حاکمیت جنایتکار ملایان اسلامیست است….

#یونیکا