نکته نوشت – علت تغییر موضع ناگهانی ایالات متحده چیست؟

ریشه این واکنش را باید در دستور #خامنه_ای #رهبر_مالیخولیایی حکومت #ایران یافت