نکته نوشت – سپاه پاسداران تنها یک نهاد نیست، همان جمهوری تروریستی اسلامی است

گنجاندنِ #سپاهِ انقلاب اسلامی در لیستِ #تروریست حاوی دو پیام است که نبضِ امیدوارکننده‌ی براندازی‌ست؛ ابتدا اینکه علنا  و رسما رژیمِ جنایت‌کارِ ولایتِ فقیه را غیر قانونی و بی‌اعتبار معرفی کرده و همچنین ادله‌ی محکم و لازم برای زدنِ جمهوری اسلامی در دسترس بوده و جواز حمله‌ی نظامی به مراکزِ سرکوب و تروریستی رژیم صادر شده است.

نویسنده : #زمان_فیلی