نکته نوشت – ریل ارتجاع سرخ از تهران تا کاراکاس

اگرچه برخلاف #ونزوئلا، نمی‌توان مدعی شد برگزاری #انتخابات_آزاد در شرایط امروز ایران، آسانترین‌ و مسئولانه‌ترین راه است، اما نقش روسیه و هوادارانش در سرنوشت ایران همانست که در ونزوئلا بازی می‌کنند: دفاع از انقلاب‌های #ارتجاع ی و دولت‌های سرکوبگر در برابر اراده مردم برای انتخابات آزاد و سرنگونی حکومت‌های مرتجع و تحقق #دموکراسی و #لیبرالیسم!