نکته نوشت – خط بطلان بر چهل سال کارنامه رژیم ؛ تیری که بر پای نظام شلیک شد

تشدید شرایط فاجعه بار اقتصادی، بازی باندهای حُکومتی با توپ مسوولیت آن را داغ تر کرده است. در یکی از جالب ترین نمونه های این رقابت، سرکرده سپاه پاسداران در تلاش برای بیرون کشیدن باند حاکم از فشار، تیر اتهام را به پای “نظام” شلیک کرده است.