نکته نوشت – ایالات متحده منظر تحریک سرداران «پاپ کورنی» نخواهد ماند

شاید پیشتر اینچنین به نظر می‌رسید که ایالات متحده تنها به تحریک جدی و عملی #فرقه_تبهکار حاکم بر #ایران پاسخ خواهد داد اما با قانونی شدن اعلام تروریستی #سپاه پاسداران، سیاست خارجی دولت ایالات متحده جمهوری تباهی را به عنوان  رژیمی تروریستی خطاب کرده که در واقع نشان از ادله‌ لازم جهت برخورد با آنها در هر منطقه‌ای می‌باشد و منتظر تحرک تروریست‌ها نخواهد ماند.

#یونیکا