نکته نوشت – ارسال علائم فروپاشی از سوی عراقچی و ظریف

یک نشانه مطمئن از آغاز #فروپاشی یک #رژیم هنگامی است که توانایی تشخیص و تفکیک منفعت و ضرر خود را از دست داده باشد.  ظریف و عراقچی در نقش سخنگویان #حاکمیت_تبهکار، دو علامت روشن از شکل گیری این وضعیت ارسال کرده اند. با توجه به تنش موجود با ایالات متحده و کشورهای منطقه، خطر بزرگ در سرگشتگی حاکمان تبهکار آن است که خبطهای بعدی شان دامنگیر مردم  و کشور شود….

#یونیکا