نهادی مستحکم و شاه‌کلیدِ عبور از جمهوری اسلامی

دود سپیدی که از محل کنفرانس خبری شاهزاده رضا پهلوی برخاسته و در آسمان و سپهر سیاسی ایران دیده می‌شود، شمارش معکوس پیروزی ملت ایران را آغاز و به خاک سیاه نشاندن رژیم اسلامی را بشارت می‌دهد.

نویسنده: امیر امیری

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#نهاد_پادشاهی

#براندازی

@Unikador