نمایشی مضحک به نام «روز قدس» و اهداف ملایان در برگزاری آن

می گویند که سازمان تروریستی موسوم به «جنبش آزادی بخش فلسطین» ، به رهبری یاسر عرفات بود که باصطلاح انقلابیون ایرانی را تعلیم داد که بتوانند رژیم پیشین ایران را براندازند.بنابراین، ملایان به ترور فلسطینی دینی دارند که اکنون باید از طریق کمک های مالی و تسلیحاتی به آن سازمان های ترور فلسطینی، این دین را ادا کنند…

#یونیکا

#مناشه_امیر

#تفسیر_سیاسی

#تفسیر_هقته