نقش کلیدی زنان در «بازپس‌گیری ایران و مبارزه ملی» در گفتگوی بانو یاسمین پهلوی با کاملیا انتخابی‌فرد

بانو یاسمین پهلوی در گفتگو با سردبیر ایندیپندنت فارسی:

«من بسیار امیدوارم که در ایران آزاد فردا که به‌دست همه ما ساخته می‌شود، زنان ایرانی نقش بسیار پررنگی داشته باشند و امکانات درجه‌ یکی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.»

#بانو_یاسمین_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#برای_ایران

@Unikador