نقش آیت الله در بازی پوتین؛ «اهرم فشار» یا «برگ برنده»!؟

درحالی‌که در چند روز گذشته ادعاهای بسیاری در اظهارات طرف‌‌های مذاکره‌کننده در وین مطرح شده بود که صحبت  از قریب‌الوقوع بودن توافق هسته‌ای میکردند و حتی برای تکمیل این شو علی باقری کنی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای خامنه ای به بهانه رایزنی‌های اخیر در رابطه با احیای برجام به تهران بازگشته بود، اما زیر میز زدن ناگهانی روسها و مطرح کردن شرط تازه، پرده از خیمه شب بازی ۵ قدرت اصلی  با ملاها برداشته شد و همین امر هم  باعث متوقف شدن مذاکرات وین گردید...

#احیای_برجام

#تحلیل_سیاسی

#پوتین

@Unikador