نقشه گرافیکی و کوتاه‌نوشت از آخرین اخبار انقلاب ملی ایران | دوشنبه ۲۶ دی ۲۵۸۱

توجه: برای دقت بیشتر و راستی‌آزمایی، ‌‌نگاره‌ی جغرافیایی اخبار و رویداد‌های انقلاب ملی با یک روز تاخیر منتشر می‌شود تا آخرین بروز‌رسانی‌ها نیز اعمال گردد.

#IranRevolution

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador