نقدِ امیر طاهری بر کتابِ «برنارد هنری لوی» و جهل او نسبت به واقعیت تاریخی و موجودیت ایران

آنچه در این برنامه می‌شنوید نقد امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی بر کتاب‌ «برنار هنری لوی» با عنوان «امپراتوری و پنج شاه» و پاسخی است به اتهامات چرند و مضحک او نسبت به ایران و رضا‌شاه بزرگ.

منبع: کیهان لندن

#امیر_طاهری

#سیاست

#ایران

@Unikador