نظر حامد شیبانی‌راد، سخنگوی موقت حزب ایران نوین در خصوص توئیت اخیر شاهزاده رضا پهلوی

حامد شیبانی‌راد:

«توییت اخیر شاهزاده اگرچه موجب رضایت بخش بزرگی از جامعه ایران که منتقد منشور به اصطلاح همبستگی بودند شد، اما می‌توان درک کرد که موجب نگرانی بخشی از مردم که گمان می‌کنند شرط اول و آخر سرنگونی رژیم اتحاد «همه» نیروهای سیاسی‌ست شده باشد. خطاب به ایشان بگویم که نه تنها اصرار بیش از این به وقوع امری ناممکن (به گواه تجربه بسیار) شرط عقل نیست، که از امروز انرژی و وقتی که صرف این مقوله ناممکن و نالازم می‌شده را می‌توان تمام و کمال صرف مبارزه با رژیم کرد. خوشحال باشیم و استقبال کنیم و به تقویت و انسجام هرچه بیشتر جبهه ایران‌گرایان اهتمام بورزیم.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#گروه_منشور

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador