نظام و سپاهیانش یا سپاه و نظام‌خوارانش؟! عقرب جراره و مار غاشیه

افشای فایل صوتی اخیر درخصوص فساد گسترده سرکرده های انقلابی-تروریستی سپاه پاسداران و کسانی که خامنه‌ای آنها دست پرورده خمینی می‌داند نشان از بازی مافیایی دارد که تنها به دنبال سیطره بر دولت در نظام ملاها نیست بلکه به دنبال قدرت در کل نظام جمهوری اسلامی است …

* تحلیلی از روشنک آسترکی در کیهان لندن

#فایل_صوتی

#تحلیل_سیاسی

#روشنک_آسترکی

@Unikador