نصب پرچم ملی «شیر و خورشید» بر پل عابر پیاده‌ای در کرمانشاه

سه‌شنبه ۲۰ دی ۲۵۸۱ ویدئوی همرسانی شده از کرمانشاه، نشان می‌دهد که هم‌میهنان پرچم ملی ایران، «پرچم سه‌رنگ شیر و خورشید»، را  بر پل عابر پیاده‌ای نصب کرده‌اند.

#IranRevolution

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

#Shorts

@Unikador