نشنال ریویو: معامله ی خطرناک بایدن با ایران

همزمان که جهان بر اوکراین متمرکز شده است رئیس جمهور بایدن، در شُرُف یک ناکامی و خرابکاری فجیع دیگر در سیاست خارجی است و آن، مذاکرات درباره ی برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی است. فرض را بر این بگذاریم که بایدن، تنها و تنها توافق منحوس و مصیبت بار دوران اوباما را احیا می کرد، این هم به اندازه ی کافی بد و مصیبت‌بار بود. اما اوضاع از این هم بد تر است و مذاکره‌کنندگان او به نوعی اوضاع را به میزان چشمگیری خراب تر و بدتر کرده‌اند. توافقی جدید که مصیبت‌بار‌تر است!