نشنال اینترست: چرا آمریکا باید امید داشته باشد که رژیم در ایران سقوط کند؟

بیان قاطعانه‌ی ((تغییر رژیم))، زنگ خطر را در ایالات متحده به صدا در می‌آورد. با این حال، آنگونه که بسیاری از ایرانیان رؤیای آن را دارند، سقوط جمهوری اسلامی نه توسط واشنگتن رهبری می‌شود و نه به مداخله‌ی نظامی آمریکا نیاز خواهد داشت. سقوط جمهوری اسلامی به رهبری مردم ایران انجام خواهد شد. با این حال، توقع مردم ایران از ایالات متحده این است که این دیکتاتوری را از فروپاشی نجات ندهد. با این وجود، به نظر بسیاری از ایرانیان، این دقیقاً همان کاری است که جو بایدن انجام می‌دهد.

** یادداشتی مشترک از سعید قاسمی‌نژاد و کامران خوانساری‌نیا در نشریه آمریکایی نشنال اینترست

#اعتراضات_سراسری

#تیر_نزن

#تغییر_رژیم

#آبادان

@Unikador