نشنال اینترست: اسرائیل با چه جنگ افزارهایی به جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی خواهد رفت؟

نشنال اینترست در مقاله به قلم مایکل پک به ابعاد نظامی درگیری احتمالی میان رژیم ایران و اسرائیل پرداخته است .مایکل پک از نویسندگان و کارشناسان نشریه فارین پالیسی و نشریه  وار ایز بورینگ است .

#یونیکا

#جنگ

#اسرائیل