نشنال اینترست:”محافظه کاران احساس می کنند دولت ترامپ به تصمیم و اقدام نهایی  در مورد رژیم ایران نزدیک شده است”

- در حالیکه در آخرین ماههای ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ ، تحریم تسلیحاتی بر ضد ملاهای تهران پایان می یابد ،مایکل ماکوفسکی ،رئیس مؤسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا (JINSA) با طرح پیشنهادی  میگوید : "من فکر نمی کنم رفتار باآنها  مانند یک رژیم  نرمال ... یک سیاست واقع بینانه باشد" او افزود "ما باید سریع تر کار کنیم تا سرعت فروپاشی این رژیم  را تسریع کنیم." - محافل محافظه کار احساس می کنند دولت ترامپ در حال نزدیک شدن به تصمیم و اقدام نهایی  در مورد رژیم ایران است.

به گزارش «نشنال اینترست» یک  مقام پیشین در دولت موقت به رهبری ایالات متحده در عراق ، از پرزیدنت دونالد ترامپ خواست تا برای جلوگیری از “جنگ تقریباً اجتناب ناپذیر” در خاورمیانه ،  استراتژی “سقوط رژیم” را در ایران  دنبال کند.

در حالیکه در آخرین ماههای ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ ، تحریم تسلیحاتی بر ضد ملاهای تهران پایان می یابد ،مایکل ماکوفسکی ،رئیس مؤسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا (JINSA) با طرح پیشنهادی  میگوید : “من فکر نمی کنم رفتار باآنها  مانند یک رژیم  نرمال … یک سیاست واقع بینانه باشد” او افزود “ما باید سریع تر کار کنیم تا سرعت فروپاشی این رژیم  را تسریع کنیم.”

ماکوفسکی مدعی است که استراتژی سقوط رژیم وی می تواند شامل “مؤلفه نظامی” باشد ، اما باید تأکید کرد که وی از تکرار حمله سال ۲۰۰۳ به عراق پشتیبانی نمی کند ، و در طی این مدت او به عنوان یکی از رهبران موقت ائتلاف نیز خدمت کرد.

وی گفت: “هدف این است که فشارها بر رژیم اعمال شود تا تضادهای داخلی را بیشتر کند و از نیروهایی که در حال بازی در ایران هستند ،  استفاده شود.”

ماکوفسکی با اشاره به خطرات احتمالی سقوط رژیم در ایران گفت  “ایران امروز خطرات بسیار بیشتری نسبت به لیبی برای منافع آمریکا ایجاد می کند … بنابراین من می خواهم این خطر را بپذیرم.”

او به عنوان یک خطر از یک جنگ خونین نیروهای رژیم ایران همراه با مزدوران منطقه ای مانند حزب الله لبنان با اسرائیل سخن گفت و اضافه کرد :”حاکم سابق لیبی ، معمر قذافی “مرد بسیار بدی بود اما او واقعاً دشمن آمریکا نبود”.

ماکوفسکی استراتژی خود را با تلگرام مشهور سال ۱۹۴۷ توسط جورج کنان ، نماینده وزارت امور خارجه ، مقایسه کرد که  خواستار کنترل ایالات متحده بر اتحاد جماهیر شوروی شد و اجازه داد تا این کشور از مشکلات داخلی خود دچار فروپاشی شود.

سخنرانی ماکوفسکی که موسسه تحت رهبری او ، (JINSA ) به عنوان محرک برای مقامات سیاست خارجی در دستگاههای سیاسی ایالات متحده خدمت کرده است و هر دو معاون پیشین رئیس جمهوری ،دیک چنی و جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق نیز در این موسسه عضو بودند ، می تواند نشانگر این باشد که محافل محافظه کار احساس می کنند دولت ترامپ در حال نزدیک شدن به تصمیم و اقدام نهایی  در مورد رژیم ایران است.

منبع : نشنال اینترست