نشست خبری شاهزاده رضا پهلوی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ | بخش فارسی

گلچین لایو اینستاگرامی شاهزاده رضا پهلوی از نشست خبری در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ  که به دو زبان انگلیسی و فارسی برگزار شد. در این برنامه بخش‌های فارسی این نشست گردآوری شده است.

#کنفرانس_مونیخ

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador