نشریه آمریکایی: چرا بایدن برای ملاها غش می‌کند؟

چرا بایدن به دشمن قسم‌خورده‌ای مانند رژیم آیت‌الله‌ها که نه یک دموکراسی است، نه یک شریک تجاری بزرگ، و نه یک موازنه قدرت در برابر چین، مجوز رایگان اهدا می‌کند؟

منبع: واشنگتن اگزماینر#سیاست

#خامنه‌ای

#برجام

@Unikador